Hotline : 01673.996.9647

[Audio Bài Giảng] Chúa Nhật 5 Mùa Chay – Năm C Thánh Lễ Thiếu Nhi

Mar 14/03/2016

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha Gioan Baotixita Nguyễn Hữu Duy – Dòng Ngôi Lời trong thánh lễ Chúa Nhật 5 Mùa Chay – Năm C