[Audio Bài Giảng] Chúa Nhật 5 Mùa Chay – Năm C Thánh Lễ Thiếu Nhi

  • Bài giảng hàng tuần,
  • March 14, 2016
  • GioaKim Long
  • 270

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha Gioan Baotixita Nguyễn Hữu Duy – Dòng Ngôi Lời trong thánh lễ Chúa Nhật 5 Mùa Chay – Năm C