[Audio Bài Giảng] Chúa Nhật XI Thường Niên – Năm B Thánh Thiếu Nhi

  • Bài giảng hàng tuần,
  • June 16, 2015
  • GioaKim Long
  • 266

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha Phêrô Trần Anh Tú – Dòng Don Bosco trong thánh lễ Chúa Nhật XI Thường Niên Năm B

Audio: Gioakim Viết Long