Hotline : 01673.996.9647

[Audio Bài Giảng] Chúa Nhật XI Thường Niên – Năm B Thánh Thiếu Nhi

Jun 16/06/2015

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha Phêrô Trần Anh Tú – Dòng Don Bosco trong thánh lễ Chúa Nhật XI Thường Niên Năm B

Audio: Gioakim Viết Long