Hotline : 01673.996.9647

[Audio Bài Giảng] Chúa Nhật XXVI Thường Niên Thánh Lễ Thiếu Nhi Năm C

Sep 26/09/2016

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha Micae Trần Niên – Dòng Ngôi Lời SDV trong thánh lễ Chúa Nhật XXV Thường Niên Năm C