[Audio Bài Giảng] Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa – Năm C Lễ Thiếu Nhi

  • Bài giảng hàng tuần,
  • January 11, 2016
  • GioaKim Long
  • 221

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha Anton Nguyễn Thanh Hà – Dòng Ngôi Lời trong thánh lễ mừng Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa – Năm C