Hotline : 01673.996.9647

[Audio Bài Giảng] Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa – Năm C Lễ Thiếu Nhi

Jan 11/01/2016

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha Anton Nguyễn Thanh Hà – Dòng Ngôi Lời trong thánh lễ mừng Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa – Năm C