Hotline : 01673.996.9647

[Audio Bài Giảng]Chúa Nhật II Phục Sinh Năm A Thánh Lễ Thiếu Nhi.

Apr 23/04/2017

Cha Phêrô Nguyễn Thanh Nhiệm.SVD. Dòng Ngôi Lời trong thánh lễ Chúa Nhật II Phục Sinh Năm A Thánh Thiếu Nhi.