[Audio Bài Giảng]Chúa Nhật II Phục Sinh Năm A Thánh Lễ Thiếu Nhi.

  • Bài giảng hàng tuần,
  • April 23, 2017
  • GioaKim Long
  • 87

Cha Phêrô Nguyễn Thanh Nhiệm.SVD. Dòng Ngôi Lời trong thánh lễ Chúa Nhật II Phục Sinh Năm A Thánh Thiếu Nhi.