Hotline : 01673.996.9647

[Audio] Đọc Đoạn Than Trong Thánh Lễ Tiệc Ly Năm C

Mar 28/03/2016

Đọc đoạn than của Ông Đaminh Nguyễn Văn Chắn trong Thánh Lễ Tiệc Ly Năm C