[Audio] Đọc Đoạn Than Trong Thánh Lễ Tiệc Ly Năm C

  • Bài giảng hàng tuần,
  • March 28, 2016
  • GioaKim Long
  • 147

Đọc đoạn than của Ông Đaminh Nguyễn Văn Chắn trong Thánh Lễ Tiệc Ly Năm C