[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT III MÙA CHAY CHỦ ĐỀ NƯỚC ĐEM LẠI SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI NĂM A THÁNH LỄ SÁNG

Bài giảng hàng tuần - Mar 15/03/2020

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật III Mùa Chay Chủ Đề Nước Đem Lai Sự Sống Đời Đời Năm A do Cha sở Antôn chia sẻ.