[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN CHỦ ĐỀ HÃY YÊU KẺ THÙ NĂM A THÁNH LỄ SÁNG

Bài giảng hàng tuần - Feb 23/02/2020

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật VII Thường Niên Chủ Đề Hãy Yêu Kẻ Thù Năm A do Cha sở Antôn chia sẻ.