[Audio Thánh Lễ] Chúa Nhật XIX TN – Năm B Thánh Lễ Sáng

  • Bài giảng hàng tuần,
  • August 9, 2015
  • GioaKim Long
  • 232

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ Chúa Nhật XIX TN Năm B

Audio: Gioakim Viết Quang