[Audio Thánh Lễ] Chúa Nhật XV TN – A : DỤ NGÔN NGƯỜI GIEO GIỐNG

  • Bài giảng hàng tuần,
  • July 16, 2017
  • GioaKim Long
  • 58

Kính mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa nhật tuần  XV –  Năm A, với chủ đề : DỤ NGÔN NGƯỜI GIEO GIỐNG, do cha sở Antôn chia sẻ.

Audio : Gioakim Vũ Viết Long