[Audio Thánh Lễ] Chúa Nhật XV TN – A : DỤ NGÔN NGƯỜI GIEO GIỐNG Thánh Lễ Thiếu Nhi.

  • Bài giảng hàng tuần,
  • July 16, 2017
  • GioaKim Long
  • 30

Kính mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa nhật tuần  XV –  Năm A, với chủ đề : DỤ NGÔN NGƯỜI GIEO GIỐNG, do cha Cha Anton Nguyễn Thanh Hà – Dòng Ngôi Lời SDV chia sẻ.