[Audio Thánh Lễ] Chúa Nhật XXIII TN- A Với Chủ Đề Có Thầy Ở Giữa.

  • Bài giảng hàng tuần,
  • September 10, 2017
  • GioaKim Long
  • 30

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật XXIII  TN – A với chủ đề Có Thầy Ở Giữa do Cha sở Antôn chia sẻ.