Hotline : 01673.996.9647

[Audio Thánh Lễ] Mừng Kính Thánh Phaolô Tông Đồ Trở Lại Bổn Mạng Khu Giáo V – Năm C

Jan 26/01/2016

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ Mừng Kính Thánh Phaolô Tông Đồ Trở Lại Bổn Mạng Khu Giáo V – Năm C