[Audio Thánh Lễ] Mừng Kính Thánh Phaolô Tông Đồ Trở Lại Bổn Mạng Khu Giáo V – Năm C

  • Bài giảng hàng tuần,
  • January 26, 2016
  • GioaKim Long
  • 183

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ Mừng Kính Thánh Phaolô Tông Đồ Trở Lại Bổn Mạng Khu Giáo V – Năm C