[Audio Thánh Lễ] Thứ Bảy Sau Chúa Nhật XX TN-A Lễ Thánh Nữ Monica Bổn Mạng CBMCG.

  • Bài giảng hàng tuần, Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày,
  • September 1, 2017
  • GioaKim Long
  • 14
Kính mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Thứ Bảy Sau Chúa Nhật XX TN-A Lễ Thánh Nữ Monica Bổn Mạng CBMCG., do cha sở Antôn chia sẻ.