Hotline : 01673.996.9647

[Audio Thánh Lễ] Thứ Bảy Sau Chúa Nhật XX TN-A Lễ Thánh Nữ Monica Bổn Mạng CBMCG.

Sep 01/09/2017
Kính mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Thứ Bảy Sau Chúa Nhật XX TN-A Lễ Thánh Nữ Monica Bổn Mạng CBMCG., do cha sở Antôn chia sẻ.