[AUDIO THÁNH LỄ] THỨ TƯ LỄ TRO NĂM A

Bài giảng hàng tuần - Feb 26/02/2020

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Thứ Tư Lễ Tro Năm A do Cha sở Antôn chia sẻ.