[Audio Thánh Lễ]Chúa Nhật IV Chúa Phục Sinh Năm A. Thánh Lễ Sáng.

  • Bài giảng hàng tuần,
  • May 7, 2017
  • GioaKim Long
  • 40

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ Chúa Nhật IV Chúa Phục Sinh Năm A Thánh Lễ Sáng.