Hotline : 01673.996.9647

[Audio Thánh Lễ]Chúa Nhật IV Mùa Vọng Năm A Thánh Lễ Sáng

Dec 18/12/2016

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ Chúa Nhật IV Mùa Vọng Năm A  Thánh Lễ Sáng