[Audio Thánh Lễ]Chúa Nhật IV Mùa Vọng Năm A Thánh Lễ Sáng

  • Bài giảng hàng tuần,
  • December 18, 2016
  • GioaKim Long
  • 69

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ Chúa Nhật IV Mùa Vọng Năm A  Thánh Lễ Sáng