[Audio Thánh Lễ]Thứ Tư Sau Chúa Nhật I Mùa Chay Thánh Gioan Thiên Chúa, Bổn Mạng Ban Kẻ Liệt. Năm A

  • Bài giảng hàng tuần, Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày,
  • March 9, 2017
  • GioaKim Long
  • 68

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ tư  sau Chúa Nhật I Mùa Chay Thánh Gioan Thiên Chúa, Bổn Mạng Ban Kẻ Liệt. Năm A