Hotline : 01673.996.9647

AUDIO : Truyện về 117 Vị Thánh Tử Đạo Việt Nam

Apr 12/04/2016

Kính mời quý vị lắng nghe những cầu truyện cách đây hơn 3 thế kỷ, mà các Đấng thừa sai đã đến đất Việt Nam khai hoang, dầy công gieo trồng, những hạt giống Đức Tin ban đầu đó là "Thiên Chúa Là Tình Yêu" trên  đất Việt, Các Ngài không sợ khổ, vất vả kể cả hy sinh mạng sống mình, để bảo về những mầm sống đức tin ban đầu ấy.

Ngày nay các hạt giống ấy, đã đâm chồi nẩy nở và đơm hoa kết trái và đã hình thành nên Giáo hội Việt Nam như hôm nay (gần 10% dân số đã có hạt giống Đức Tin trong lòng mỗi người).

Nguyện xin Các Thánh Tử Đạo, nguyện cầu thêm cho chúng con được ơn bền đỗ, hiểu biết hơn về giá trị của Đức Tin "Thiên Chúa Là Tình Yêu" mà sống xứng đáng là con cái của Thiên Chúa, và không hổ thẹn với các Đấng đã mang niềm tin Kitô giáo gieo trồng trên quê hương chúng con.
 

Truyện về 117 Vị Thánh Tử Đạo Việt Nam – Nguyễn Ngọc Ngạn – P1

Truyện về 117 Vị Thánh Tử Đạo Việt Nam – Nguyễn Ngọc Ngạn – P2