Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Ba Sau Chúa Nhật 18 Thường Niên Năm C

  • Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày,
  • August 2, 2016
  • GioaKim Long
  • 131

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha Phêrô Ngô Lập Quốc Cha Phó Gx. Phú Trung trong thánh lễ thứ ba sau Chúa Nhật 18 Thường Niên Năm C