Hotline : 01673.996.9647

Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Ba Sau Chúa Nhật 18 Thường Niên Năm C

Aug 02/08/2016

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha Phêrô Ngô Lập Quốc Cha Phó Gx. Phú Trung trong thánh lễ thứ ba sau Chúa Nhật 18 Thường Niên Năm C