Hotline : 01673.996.9647

Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Bảy Sau Chúa Nhật 32 Thường Niên Năm C

Nov 13/11/2016

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ bảy sau Chúa Nhật 32 Thường Niên  Lễ Nhớ Thánh Jôsaphat, giám muc, tử đạo Năm C