Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Bảy Sau Chúa Nhật 32 Thường Niên Năm C

  • Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày,
  • November 13, 2016
  • GioaKim Long
  • 66

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ bảy sau Chúa Nhật 32 Thường Niên  Lễ Nhớ Thánh Jôsaphat, giám muc, tử đạo Năm C