Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Bảy Sau Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm A

  • Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày,
  • April 3, 2017
  • GioaKim Long
  • 45

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ bảy sau Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm A.