Hotline : 01673.996.9647

Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Bảy Sau Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm A

Apr 03/04/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ bảy sau Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm A.