Hotline : 01673.996.9647

Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Bảy Sau Chúa Nhật XIV Thường Niên Năm A.

Jul 16/07/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ bảy sau Chúa Nhật XIV Thường Niên Lễ Nhớ Thánh Bônaventura, giám mục,tiến sĩ Hội Thánh Năm A.