Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Hai Sau Chúa Nhật 22 Thường Niên Năm C

  • Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày,
  • August 29, 2016
  • GioaKim Long
  • 108

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ hai sau Chúa Nhật 22 Thường Niên Lễ Nhớ Thánh Gioan Tẩy Giả ,bị trảm quyết Năm C