Hotline : 01673.996.9647

Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Hai Sau Chúa Nhật XV Thường Niên Năm A.

Jul 17/07/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha Trực Dòng Bửu Huyết trong thánh lễ thứ hai sau Chúa Nhật XV Thường Niên Năm A.