Hotline : 01673.996.9647

Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Hai Sau Chúa Nhật XVIII Thường Niên Năm A.

Aug 07/08/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ hai sau Chúa Nhật XVIII Thường Niên Năm A.