Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Hai Sau Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm A.

  • Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày,
  • September 12, 2017
  • GioaKim Long
  • 13

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ hai sau Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm A.