Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Năm Ngày 31.12 Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh Năm C

  • Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày,
  • December 31, 2015
  • GioaKim Long
  • 190

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ năm ngày 31.12 trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh Năm C