Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Năm Sau Chúa Nhật 2 Thường Niên Trong Tuần Lễ Hiệp Nhất Năm C

  • Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày,
  • January 22, 2016
  • GioaKim Long
  • 158

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ năm sau Chúa Nhật 2 Thường Niên Trong Tuần Lễ Hiệp Nhất Năm C