Hotline : 01673.996.9647

Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Năm Sau Chúa Nhật 2 Thường Niên Trong Tuần Lễ Hiệp Nhất Năm C

Jan 22/01/2016

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ năm sau Chúa Nhật 2 Thường Niên Trong Tuần Lễ Hiệp Nhất Năm C