Giáo xứ Phú Hoà
Bổn mạng Ban Truyền Thông Giáo Xứ
21/09/2014 - 21/09/2017

Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Năm Sau Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm A.

  • Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày,
  • June 8, 2017
  • GioaKim Long
  • 40

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ năm sau Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm A.