Hotline : 01673.996.9647

Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Năm Sau Thứ Tư Lễ Tro Mùa Chay Năm C

Feb 11/02/2016

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ năm sau Thứ Tư Lễ Tro Mùa Chay Năm C