Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Sáu Sau Chúa Nhật II MV Năm C

  • Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày,
  • December 11, 2015
  • GioaKim Long
  • 195

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ sáu sau Chúa Nhật II MV Năm C