Hotline : 01673.996.9647

Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Sáu Sau Chúa Nhật II MV Năm C

Dec 11/12/2015

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ sáu sau Chúa Nhật II MV Năm C