Hotline : 01673.996.9647

Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Sáu Sau Chúa Nhật XIX Thường Niên Năm A.

Aug 18/08/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ sáu sau Chúa Nhật XIX Thường Niên Năm A.