Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Sáu Sau Chúa Nhật XIX Thường Niên Năm A.

  • Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày,
  • August 18, 2017
  • GioaKim Long
  • 12

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ sáu sau Chúa Nhật XIX Thường Niên Năm A.