Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Tư Sau Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm A.

  • Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày,
  • September 13, 2017
  • GioaKim Long
  • 11

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ tư sau Chúa Nhật XXIII Thường Niên Lễ Nhớ Thánh Gioan Kim Khẩu giám mục ,tiến sĩ Hội Thánh Năm A.