Hotline : 01673.996.9647

Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Tư Sau Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm A.

Sep 13/09/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ tư sau Chúa Nhật XXIII Thường Niên Lễ Nhớ Thánh Gioan Kim Khẩu giám mục ,tiến sĩ Hội Thánh Năm A.