Bài giảng Chúa nhật tuần 3 Mùa Chay

Bài giảng hàng tuần - Mar 16/03/2020

Kính mời quý vị nghe bài giảng Chúa nhật tuần 3 Mùa Chay Năm A do Cha sở Ant ôn chia sẻ trong thánh lễ chiều 17g ngày 15-03-2020.