Ban Caritas Phú Hòa mừng bổn mạng

Ban Caritas Phú Hòa mừng bổn mạng

Ban Caritas Phú Hòa - Oct 02/10/2019

Chiều Thứ Sáu ngày 27-9-2019 vào lúc 17g tại nhà thờ Phú Hòa, Cha sở An-tôn đã cử hành Thánh lễ nhớ thánh Vinh Sơn Phaolô, đồng thời cũng là lễ mừng bổn mạng của ban Caritas giáo xứ.

Nhân dịp mừng lễ bổn mạng, cộng đoàn giáo xứ hiệp ý với Cha sở An-tôn xin ơn phúc lành bình an của Thiên Chúa cho các ân nhân cùng thân nhân và các thành viên ban Caritas. Chúc các thành viên Caritas luôn hăng say dấn thân trong công việc bác ái phục vụ người nghèo như mẫu gương thánh Vinh Sơn Phaolô.

Việc bác ái từ thiện là trọng tâm của người Kitô hữu. Khởi nguồn từ Chúa Giê-su và truyền cho các môn đệ, qua đời sống chứng nhân của các thánh nhân đã dạy cho chúng ta là con cái của Thiên Chúa dù giầu hay nghèo, trí thức hay bình dân hãy sống cách biết nghĩ đến người khác: đó là những gia cảnh khó khăn, người già neo đơn, những người trở nên cô thế bởi bệnh tật, nghèo đói….

Quan tâm và thực thi việc bác ái, mừng bổn mạng hôm nay, trong bài giảng Cha An-tôn đã chúc mừng những công việc mà ban Caritas đã làm được trong những năm qua: chu cấp nhu yếu phẩm hàng tháng cho những hộ nghèo trong xứ. Hàng năm tổ chức hai chuyến từ thiện đến những đồng bào nghèo vùng cao…

Để được như vậy, quý anh chị em thành viên ban Caritas cũng rất nhiệt tâm nỗ lực vận động các nhà hảo tâm ủng hộ và sáng kiến tổ chức các chuyến đi hành hương để gây quỹ vì người nghèo…

Lễ nhớ thánh Vinh Sơn Phaolô, một vị thánh đã dành cả cuộc đời để chăm sóc cho những con người bất hạnh. Noi gương theo ngài và đồng hành cùng anh chị em ban Caritas giáo xứ, chúng ta cùng chung tay chia sẻ yêu thương với những người đang còn gặp khó khăn.

Quý vị xem thêm Album hình xin nhấn vào link đây.

 

Văn Chung