Hotline : 01673.996.9647

Ban chấp hành Caritas nhiệm kỳ mới 2014-2017 họp phiên đầu tiên

Aug 23/08/2014

Vào lúc 18:00 ngày 07- 08-2014, Ban Caritas Giáo xứ Phú Hòa nhiệm kỳ mới 2014- 2017 đã có buổi họp đầu tiên tại nhà ông cựu Trưởng ban Caritas.

Vào lúc 18:00 ngày 07- 08-2014, Ban Caritas Giáo xứ Phú Hòa nhiệm kỳ mới 2014- 2017 đã có buổi họp đầu tiên tại nhà ông cựu Trưởng ban Caritas. Nội dung chương trình có nhiều thay đổi, sau đó có buổi cầu nguyện hy vọng Ban Caritas sẽ được khởi sắc hơn. Qua lời bầu cử Thánh Vinh Sơn PhaoLô bổn mạng, xin Thiên Chúa ban cho những hội viên co tinh thần hy sinh, dấn thân phục vụ, lòng bác aí sẽ lan tỏa đến nhiều ân nhân trong và ngoài giáo xứ, để cùng cộng tác với ban Caritas Giáo xứ giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn và các em nghèo hiếu học. Xin chúc mừng ban Caritas mỗi ngày phát triển mạnh hơn.

Bài: Cường Tân