Ca đoàn Gioan Baotixita mừng bổn mạng

  • Gioan Baotixita, Tin Giáo Xứ,
  • June 26, 2017
  • Đỗ Trí Thức
  • 94

Trong tâm tình hân hoan cùng chung niềm vui với Giáo hội hoàn vũ, cộng đoàn giáo xứ dâng lời tạ ơn và dâng thánh  mừng sinh nhật Thánh GioanBt, đặc biệt ca đoàn GioanBt  hôm nay mừng bổn mạng.

BTT đang tiếp tục cập nhật