Hotline : 01673.996.9647
[AUDIO THÁNH LỄ] LỄ CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI NĂM A THÁNH LỄ SÁNG.
Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời do Cha sở Antôn chia sẻ.
[AUDIO THÁNH LỄ] LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ NĂM A.
Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Lễ Các Thánh Nam Nữ do Cha sở Antôn chia sẻ.
November 2, 2017
[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT XXX TN- A VỚI CHỦ ĐỀ ĐIỀU RĂN LỚN NHẤT THÁNH LỄ THIẾU NHI.
Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật XXX  TN – A Chủ  Đề Điều Răn Lớn Nhất  do Cha Phêrô Maria Việt Dòng Thừa Sai Việt Nam chia sẻ.
October 31, 2017
[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT XXX TN- A VỚI CHỦ ĐỀ ĐIỀU RĂN LỚN NHẤT
Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật XXX  TN – A với chủ đề Điều Răn Lớn Nhất do Cha sở Antôn chia sẻ.
[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT XXIX TN- A CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO.
Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật XXIX  TN – A Chúa Nhật Truyền Giáo do Cha Phêrô Nguyễn Thanh Nhiệm Dòng Ngôi Lời chia sẻ.
October 23, 2017
[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT XXIX TN- A CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO.
Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật XXIX  TN – A Chúa Nhật Truyền Giáo do Cha sở Antôn chia sẻ.
October 22, 2017
[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT XXVIII TN- A VỚI CHỦ ĐỀ MỜI VÀO TIỆC CƯỚI THÁNH LỄ THIẾU NHI.
Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật XXVIII  TN – A với chủ đề Mời Vào Tiệc Cưới do Cha Giuse Qui Dòng Thừa Sai Việt Nam chia sẻ.
October 17, 2017
[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT XXVIII TN- A VỚI CHỦ ĐỀ MỜI VÀO TIỆC CƯỚI.
Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật XXVii  TN – A với chủ đề Mời Vào Tiệc Cưới do Cha sở Antôn chia sẻ.  
October 16, 2017
[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT XXVII TN- A VỚI CHỦ ĐỀ  ĐÁ GÓC TƯỜNG.
Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật XXVii  TN – A với chủ đề Đá Góc Tường do Cha sở Antôn chia sẻ.  
October 8, 2017