Giáo xứ Phú Hoà
Bổn mạng Ban Truyền Thông Giáo Xứ
21/09/2014 - 21/09/2017

Bài giảng hàng tuần

Kính mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa nhật tuần  XXIV TN –  A, với chủ đề : Chủ Đề Tha Thứ, do cha Cha Anton Nguyễn Thanh Hà – Dòng Ngôi Lời SDV chia sẻ.
September 19, 2017
Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật XXIII  TN – A với chủ đề Tha Thứ do Cha sở Antôn chia sẻ.
September 17, 2017
Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật XXIII  TN – A với chủ đề Có Thầy Ở Giữa và khai giảng lớp giáo lý 2017-2018 do Cha sở Antôn chia sẻ.
September 12, 2017
Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật XXIII  TN – A với chủ đề Có Thầy Ở Giữa do Cha sở Antôn chia sẻ.
September 10, 2017
Kính mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Thứ Sáu Sau Chúa Nhật XXII TN-A Lễ Kính Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria Bổn Mạng Legio Mariae Gx. Phú Hòa, do cha sở Antôn chia sẻ.
September 9, 2017
Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật XXII  TN – A với chủ đề Vác Thập Giá do Cha Gioan Maria Viannê Nguyễn Hữu Lợi – Dòng Bửu Huyết chia sẻ.
September 4, 2017
Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật XXII  TN – A với chủ đề Vác Thập Giá do Cha sở Antôn chia sẻ.
Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật XXI  TN – A với chủ đề Thầy Là Đấng Kitô. do Cha sở Antôn chia sẻ.
Kính mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Thứ Bảy Sau Chúa Nhật XX TN-A Lễ Thánh Nữ Monica Bổn Mạng CBMCG., do cha sở Antôn chia sẻ.
Kính mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa nhật tuần  XX TN –  A, với chủ đề : Chủ Đề đừng Sợ, do cha Cha Anton Nguyễn Thanh Hà – Dòng Ngôi Lời SDV chia sẻ.
Kính mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa nhật tuần  XX –  Năm A, Chủ Đề Lòng Tin, do cha sở Antôn chia sẻ.
Kính mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ kính trọng thể Đức Maria Hồn Xác Lên Trời Năm A, do cha sở Antôn chia sẻ.
Kính mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa nhật tuần  XIX –  Năm A, Chủ Đề Đừng Sợ, do cha Antôn Nguyễn Thanh Hà – Dòng Ngôi Lời SDV chia sẻ.
Kính mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa nhật tuần  XIX –  Năm A, Chủ Đề Đừng Sợ, do cha sở Antôn chia sẻ.
Kính mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa nhật tuần  XVIII –  Năm A, Chúa Nhật Chúa Hiển Dung, do cha Giuse Nguyễn Xuân Trường Dòng Phanxicô  chia sẻ.
Kính mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa nhật tuần  XVIII –  Năm A, Chúa Nhật Chúa Hiển Dung, do cha sở Antôn chia sẻ.
Kính mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa nhật tuần  XVII –  Năm A, với chủ đề : Dụ Ngôn Nước Trời, do cha Trực Dòng bửu Huyết chia sẻ.
Kính mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa nhật tuần  XVII –  Năm A, với chủ đề : Dụ Ngôn Nước Trời, do cha sở Antôn chia sẻ.
Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Lễ Nhớ Thánh Joachim Và Anna Song Thân Đức Maria Và Mừng Bổn Mạng Ban Hát CBMCG Năm A.​ do Cha sở Antôn chia sẻ.
Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật XVI  TN – A với chủ đề "Kiên Nhẫn Chờ Đợi" do Cha sở Trực Dòng Bửu Huyết chia sẻ.