Hotline : 01673.996.9647
Ban Hát Các Bà Mẹ Công Giáo Mừng Lễ Bổn Mạng
Thứ Tư ngày 26/7/2017, lễ nhớ thánh Gioakim và thánh Anna, song thân của Đức Maria. Hôm nay cũng là Bổn mạng của Ban hát Các Bà Mẹ Công Giáo (CBMCG) Phú Hòa.
07:15 27/07/2017