Hotline : 01673.996.9647
Ca đoàn Cêcilia mừng bổn mạng
Giáo Hội được tô điểm bằng muôn vàn vị thánh. Các thánh là những người đã sống những nhân đức anh hùng. Thứ Tư ngày 22-11-2017 mừng lễ kính thánh Cêcilia Trinh nữ Tử đạo
Nov 23/11/2017