Giáo xứ Phú Hoà
Bổn mạng Ban Truyền Thông Giáo Xứ
21/09/2014 - 21/09/2017

Legio Mariae

Nhân dịp lễ mừng Sinh Nhật Đức Maria và cũng là Bổn mạng của Hội Legio Mariae giáo xứ Phú Hòa ngày 8-9-2017. Vào lúc 17 giờ Cha sở  Antôn cùng cộng đoàn giáo xứ  hiệp  cùng anh chị em Hội Legio cung nghinh trọng thể Mẹ Maria
September 10, 2017
Vào lúc 17:30 thứ Ba ngày 13-10-2015, tại nhà thờ Phú Hòa cha sở Antôn cùng cộng đoàn dân Chúa, cử hành thánh lễ Mừng kính Đức Mẹ Maria
October 14, 2015
Vào ngày 13/10 hàng năm kỷ niệm ngày Đức Mẹ Maria hiện ra tại Fatima, năm nay Giáo hội kỷ niệm 97 năm  Đức Mẹ hiện ra. Hòa chung với niềm vui Giáo hội, Giáo xứ Phú Hòa đã cử hành thánh lễ mừng kính trọng thể vào lúc 17h30 và cũng là ngày hội […]
October 15, 2014
17 giờ 30 ngày 13/10/2013. Hội đoàn Legio Mariae giáo xứ Phú Hòa mừng lễ Đức Mẹ hiện ra tại Fatima bổn mạng hội Legio Mariae. Thánh lễ mừng kính trọng thể do cha xứ Phú Hòa và cũng là cha linh giám của hội Legio Mariae chủ tế, tham dự hiệp dâng Thánh lễ […]
March 24, 2014
Vì sùng kính Đức Ma-ri-a là điều quan trọng trong Legio Mariæ, mỗi năm vào ngày 25/03 nhằm ngày Lễ Truyền Tin, các vị Linh giám cũng như hội viên hoạt động và tán trợ sẽ dâng mình và đoàn thể mình cho Đức Mẹ trong ngày trọng đại đó là Acies.
Trong phần giảng lễ cha sở đã chia sẻ cùng cộng đoàn về công việc của hội Legio Maria, và xin cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện cho hội Legio Maria ngày càng phát triển hơn nữa.