Giáo xứ Phú Hoà
Bổn mạng Ban Truyền Thông Giáo Xứ
21/09/2014 - 21/09/2017

Đôi Nét Về Ban Truyền Thông

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, và tri ân quý vị ân nhân cũng như cộng tác viên của MVTT giáo xứ. Đặc biệt là Web GxPhuHoa.org, chào đón lượt truy cập thứ 10.000
March 24, 2014
Tháng 2 năm 1962 một tài liệu tựa đề “Lược đồ Hiến chế về các phương tiện truyền thông xã hội” được gởi tới các Nghị Phụ khắp thế giới. Các Nghị Phụ họp nhau lại để thảo luận về đề tài này
Tháng 2 năm 1962 một tài liệu tựa đề “Lược đồ Hiến chế về các phương tiện truyền thông xã hội” được gởi tới các Nghị Phụ khắp thế giới. Các Nghị Phụ họp nhau lại để thảo luận về đề tài này
Hiệp Lời Cầu Nguyện Thứ Ba Ngày 1/1/2013 ĐỨC MARIA MẸ THIÊN CHÚA
Đức Hồng Y GB. Pham Minh Mẫn đã nêu lên ba mục tiêu của Truyền Thông Công Giáo theo Công đồng Vatican II . Đây cũng chính là ba mục tiêu chính (vision) mà Ban Truyền Thông Tổng Giáo Phận TP.HCM phải nhắm đến trong mọi hoạt động của mình, đó là:
Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, và tri ân quý vị ân nhân cũng như cộng tác viên của MVTT giáo xứ. Đặc biệt là Web GxPhuHoa.org, chào đón lượt truy cập thứ 10.000
Tháng 2 năm 1962 một tài liệu tựa đề “Lược đồ Hiến chế về các phương tiện truyền thông xã hội” được gởi tới các Nghị Phụ khắp thế giới. Các Nghị Phụ họp nhau lại để thảo luận về đề tài này
Tháng 2 năm 1962 một tài liệu tựa đề “Lược đồ Hiến chế về các phương tiện truyền thông xã hội” được gởi tới các Nghị Phụ khắp thế giới. Các Nghị Phụ họp nhau lại để thảo luận về đề tài này
Hiệp Lời Cầu Nguyện Thứ Ba Ngày 1/1/2013 ĐỨC MARIA MẸ THIÊN CHÚA
Đức Hồng Y GB. Pham Minh Mẫn đã nêu lên ba mục tiêu của Truyền Thông Công Giáo theo Công đồng Vatican II . Đây cũng chính là ba mục tiêu chính (vision) mà Ban Truyền Thông Tổng Giáo Phận TP.HCM phải nhắm đến trong mọi hoạt động của mình, đó là: