Hotline : 01673.996.9647
KỶ NIỆM 30 NĂM PHONG THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
Lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xưa các Ngài đã can đảm phi thường làm chứng cho Chúa. Xin giúp chúng con hôm nay cũng biết “sống đức tin theo gương các Thánh Tử Đạo là những người trước khi chết vì Đạo thì đã sống cho Đạo
14:18 04/01/2018
Giáo Hội Việt Nam  Những thời kỳ bị bách hại và những sắc chỉ cấm đạo
Cánh đồng truyền giáo trên đất Việt Nam đã được Thiên Chúa ban cho cách dồi dào ngay từ khi mới nhận hạt giống đức Tin, và do đã được thấm nhuần bằng nhiều máu các vị Tử Ðạo
22:32 24/03/2014
TIẾN TRÌNH PHONG THÁNH
I. Tôn Phong Chân Phước Năm 1900 Đức Giáo Hoàng Lêô XIII bằng một Sắc Chỉ  Fortissimorum Virorum (Những Con Người Anh Dũng), ký ngày 7 tháng 5 năm1900, ngài đã tôn phong lên bậc Chân Phước những vị sau đây A. Hội Thừa Sai Paris                       Niên hiệu Tử Đạo 1. Phêrô Dumoulin Borie Cao            […]
22:32 24/03/2014
Mỹ thuật Việt Nam qua tranh các thánh Tử đạo.
Tính cách “tự sự” cho thấy dường như Đức Cha Retord Liêu cho vẽ những bức hoạ này rồi gửi về trụ sở của Hội Thừa Sai Paris nhằm mục đích hiệp thông chia sẻ
22:32 24/03/2014