Các Thánh Tử Đạo

Theo Chúa là phải từ bỏ mình, chấp nhận mọi gian nan khốn khó, vâng theo thánh ý Chúa, sống trọn cuộc sống Kitô hữu để làm chứng cho Chúa.
November 11, 2016
Truyện về 117 Vị Thánh Tử Đạo Việt Nam – do nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn trình bày.
April 12, 2016
Tính cách “tự sự” cho thấy dường như Đức Cha Retord Liêu cho vẽ những bức hoạ này rồi gửi về trụ sở của Hội Thừa Sai Paris nhằm mục đích hiệp thông chia sẻ
March 24, 2014
  KINH CẦU XIN CÙNG CÁC THÁNHTỬ VÌ ĐẠO NƯỚC VIỆT NAM Kinh # 1: Lạy Chúa là Cha chí nhân, chúng con hân hoan ghi nhớ các ân huệ, Chúa đã ban cho dân tộc Việt Nam. Nhờ lời rao giảng của Giáo Hội, Cha ông chúng con đã đón nhận Tin Mừng Cứu […]
Trong số 130.000 người đã bỏ mình vì đức tin, có 117 vị đã được Giáo Hội nâng lên hàng Chân Phúc, qua bốn đợt
Tư tưởng hàm chứa trong bức hoạ 117 các vị Tử Ðạo Việt Nam xuất phát từ câu Khải Huyền (7:9): “Tôi thấy đám người rất đông, không ai đếm được, thuộc đủ mọi dân tộc, chi họ, quốc gia và mọi ngôn ngữ. Họ đứng trước ngai và trước Chiên con, mặc áo trắng […]