Hotline : 01673.996.9647
Tĩnh lặng !
Thế mới thấy rằng, cuộc đời này, cần lắm sự tĩnh lặng hay thinh lặng nội tâm để khám phá ra ý nghĩa của đời mình.
13:42 21/03/2018