Giáo xứ Phú Hoà
Bổn mạng Ban Truyền Thông Giáo Xứ
21/09/2014 - 21/09/2017

Thánh Giuse

Ngày nay, khi nói đến từ “gia trưởng”, người ta thường nghĩ ngay đến một người đàn ông độc đoán, cứng nhắc, kiêu ngạo, áp đặt ý chí của mình lên người khác!
March 17, 2017
Nếu việc xây dựng Đền Thánh Giuse Montreal được coi như một ‘phép lạ’, thì chính cuộc đời của Thày André cũng được coi như một ‘phép lạ’ nhờ lời bầu cử của Thánh Giuse
March 17, 2016
Cầu thang cao 22 feet (khoảng 7 mét). Các bậc thang không có điểm tựa ở trung tâm, kết thành hai vòng tròn 360 độ, tổng cộng là 33 bậc. Các đường vòng cung được ráp nối hết sức tinh vi, gỗ được nối ghép bẩy chỗ ở phía trong, chín chỗ ở phía ngoài, […]
March 24, 2014
“Thánh Giu-se, vì yêu thương chăm sóc Mẹ Maria và vui mừng tận tụy giáo dục Đức Giê-su Ki-tô, như thế Ngài cũng giữ gìn và bảo vệ nhiệm thể của Ngài là Giáo Hội, mà Đức Thánh Trinh Nữ là hình ảnh và gương mẫu”. Vì thế, Giáo Hội đã dành tháng Ba hàng năm để mừng kính Thánh Cả Giu-se, Bổn mạng của Giáo Hội
Ngày nay, khi nói đến từ “gia trưởng”, người ta thường nghĩ ngay đến một người đàn ông độc đoán, cứng nhắc, kiêu ngạo, áp đặt ý chí của mình lên người khác!
Nếu việc xây dựng Đền Thánh Giuse Montreal được coi như một ‘phép lạ’, thì chính cuộc đời của Thày André cũng được coi như một ‘phép lạ’ nhờ lời bầu cử của Thánh Giuse
Cầu thang cao 22 feet (khoảng 7 mét). Các bậc thang không có điểm tựa ở trung tâm, kết thành hai vòng tròn 360 độ, tổng cộng là 33 bậc. Các đường vòng cung được ráp nối hết sức tinh vi, gỗ được nối ghép bẩy chỗ ở phía trong, chín chỗ ở phía ngoài, […]
“Thánh Giu-se, vì yêu thương chăm sóc Mẹ Maria và vui mừng tận tụy giáo dục Đức Giê-su Ki-tô, như thế Ngài cũng giữ gìn và bảo vệ nhiệm thể của Ngài là Giáo Hội, mà Đức Thánh Trinh Nữ là hình ảnh và gương mẫu”. Vì thế, Giáo Hội đã dành tháng Ba hàng năm để mừng kính Thánh Cả Giu-se, Bổn mạng của Giáo Hội