Lịch Phụng Vụ Tháng
20:53 06/04/2016
Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, mầu nhiệm Vượt Qua đã đem lại cho chúng con ân huệ dồi dào; xin cho chúng con được thấy những ân huệ Chúa ban sinh
Lịch Phụng Vụ Tháng
17:05 31/08/2015
Lịch Phụng Vụ Tháng
21:31 26/01/2015
 
Lịch Phụng Vụ Tháng
21:10 26/01/2015
Lịch Phụng Vụ Tháng
20:52 26/01/2015
Lịch Phụng Vụ Tháng
21:53 13/01/2015
Lịch Phụng Vụ Tháng
20:41 28/12/2014
 
Lịch Phụng Vụ Tháng
20:31 28/12/2014
 
Lịch Phụng Vụ Tháng
14:06 22/12/2014
THÁNG HAI năm 2015 Ý CẦU NGUYỆN: Ý chung: Cầu cho các tù nhân. Xin cho tù nhân, cách riêng là những người trẻ, có thể xây dựng lại một cuộc sống xứng đáng. Ý truyền giáo: Cầu cho những đôi vợ chồng ly tán: Xin cho những đôi vợ chồng đã ly tán được […]
Lịch Phụng Vụ Tháng
13:58 22/12/2014
THÁNG GIÊNG năm 2015 Ý CẦU NGUYỆN: Ý chung: Cầu cho việc cổ võ hoà bình: Xin cho những người thuộc các truyền thống tôn giáo cũng như tất cả mọi người thiện chí biết cộng tác vào việc cổ võ hoà bình. Ý truyền giáo: Cầu cho đời sống thánh hiến. Xin cho trong […]