Hotline : 01673.996.9647

Các Bà Mẹ Công giáo Phú Hòa hành hương Mùa chay

Mar 15/03/2015

Vào lúc 15g30 ngày 12.03.2015, Các Bà Mẹ Công Giáo (CBMCG) Phú Hòa đã đến nhà thờ Fatima, để  hành hương trong mùa Chay Thánh và là chuẩn bị tâm hồn Mừng Chúa Phục Sinh.

 

Ảnh: Nguyễn Thị Hoa