Hotline : 01673.996.9647

Danh sách thuyên chuyển – bổ nhiệm linh mục Giáo phận Sài Gòn năm 2017

Aug 14/08/2017

Danh sách linh mục đoàn, thuộc Giáo phận Sài Gòn, được Đức Tổng Phaolô Bùi Văn Đọc  thuyên chuyển và bổ nhiệm trong năm 2017.

Theo: linh mục Giuse Phạm Bá Lãm