Danh sách thuyên chuyển – bổ nhiệm linh mục Giáo phận Sài Gòn năm 2017

  • Tin Giáo Hội Việt Nam,
  • August 14, 2017
  • Đỗ Trí Thức
  • 181

Danh sách linh mục đoàn, thuộc Giáo phận Sài Gòn, được Đức Tổng Phaolô Bùi Văn Đọc  thuyên chuyển và bổ nhiệm trong năm 2017.

Theo: linh mục Giuse Phạm Bá Lãm