Đêm canh thức: “Cùng Mẹ La Vang đến với Lòng Thương Xót Chúa”

  • Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa, Tin Giáo Hội Việt Nam,
  • August 19, 2017
  • Đỗ Trí Thức
  • 12

Đêm canh thức: "Cùng Mẹ La Vang đến với Lòng Thương Xót Chúa" lúc 19giờ00 ngày 14/8/2017

Theo: Trung tâm hành hương La Vang