Hotline : 01673.996.9647

Diễn nguyện hoạt cảnh Mừng Chúa Giáng Sinh

Dec 25/12/2015

Vào lúc 18:00 ngày 24-12-2015, tại thánh đường Phú Hòa, các em TNTT đã tổ chức diễn nguyện hoạt cảnh mừng Chúa giáng sinh, nhằm giúp cho các em thiếu nhi trong cũng như ngoài đoàn, hiểu thêm về sự giáng trần của Ngôi Hai Thiên Chúa đã trở thành Người phàm trong hoàn cảnh khó nghèo. Để cứu chuộc nhân loại khỏi cảnh lầm than nơi trần thế, để sau này hưởng vinh quang trên Thiên Quốc cùng với Ngài.

 

Quý vị xem thêm album hình xin nhấm vào đây

Ảnh: VanChung